Térmos e condicións

Aviso legal

O presente prego de condicións legais, en diante, o Aviso Legal, regula o uso do servizo do sitio web da internet http://noceca.com, en diante Website de Noceca Servis, S.L.U., en diante, Noceca Servis, S.L.U. con domicilio social en Rúa Banquete de Conxo, nº 5 baixo, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña), España, con CIF B70328752 e rexistrada no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 158, folio 183, folla C-46.095, inscrición 1ª. Todos os produtos e servizos contidos na presente web son prestados por Noceca Servis, S.L.U. de conformidade coa normativa vixente en materia servizos telemáticos.

Uso e acceso de Usuarios

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Noceca Servis, S.L.U.. O acceso a calquera dos produtos ou servizos incluídos na presente web por parte do Usuario realizarase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, exonerando a Noceca Servis, S.L.U. de calquera responsabilidade respecto diso. Noceca Servis, S.L.U. poderá rexeitar o acceso a calquera Usuario desde o momento no que teña coñecemento de que o Usuario non cumpre cos requisitos antes citados. A utilización do Website atribúe a condición de usuario do Website, en diante, o usuario e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal na versión publicada por Noceca Servis, S.L.U. no momento mesmo en que o Usuario acceda ao Website. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Website, xa que aquel pode sufrir modificacións.

Propriedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Noceca Servis, S.L.U. e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de Noceca Servis, S.L.U.. Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web de Noceca Servis, S.L.U. son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Contido da web e ligazóns (links)

Noceca Servis, S.L.U. non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos das súas páxinas web, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice. Noceca Servis, S.L.U. non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns (links) ou buscadores das páxinas web de Noceca Servis, S.L.U..

Intercambio ou difusión de información

Noceca Servis, S.L.U. declina toda responsabilidade que se derive do intercambio de información entre usuarios a través das súas páxinas web. A responsabilidade das manifestacións difundidas nas súas páxinas web corresponde a quen as realiza.