Grupo Noceca Servis

Deseño

Deseño Gráfico

 • Realización e desenvolvemento da imaxe corporativa
 • Publicacións, cartelería, papelería e folletería
 • Deseño gráfico publicitario
 • Packaging de produtos
 • Creación de estratexias de publicidade visual

Deseño Web

 • Desenvolvemento  web
 • Redeseño web
 • Creación e emisión de vídeo
 • Optimización de recursos web
 • Servizo de mantemento web profesional

Edición, Maquetación e Impresión

 • Edición e maquetación
 • Realización de catálogos e publicacións
 • Impresión en offset, serigrafía, tampografía ou dixital
 • Confección e impresión de material de difusión e promocional
 • Produción, realización e montaxe de rótulos e cartelería
 • Sinalización interior e exterior

Publicidade

 • Anuncios para medios
 • Banners e cuñas de radio
 • Animación e axuste de anuncios para displays de difusión en eventos (U TV…)
 • Creación e produción de spots multimedia
 • Manipulados e distribución gran canal
 • Publicidade directa, buzoneo, distribución en man
® Noceca Servis Grupo