Grupo Noceca Servis

Comunicación

Comunicación Empresarial e Institucional

 • Comunicación interna e externa
 • Estratexias de comunicación de eventos
 • Produción de contidos, intervencións e discursos
 • Creación e distribución de contidos personalizados
 • Realización dun plan de medios, RRSS e márketing dixital
 • Gabinete de prensa

Deseño, Produción e Organización de Eventos

 • Proposta, deseño, programación e organización integral de eventos e actividades empresariais e institucionales
 • Elaboración dun plan de actividades, de carácter ordinario e extraordinario
 • Deseño e producción do material escrito e xestión de convites e inscripcións
 • Xestión de RRSS e actualizacións de contidos web
 • Organización de programas de actividades paralelas

Montaxe de Eventos e Produción Técnica

 • Creación de estructuras a medida ou modulares, sistemas de exposición
 • Escenografía, deseño e montaxe
 • Imaxe, son e iluminación
 • Servizos audiovisuais
 • Estructuras, mobiliario, accesorios e equipos (venda e alugueiro)
 • Depósito, almacenaxe e mantemento de elementos de comunicación

Protocolo e Relacións Públicas

 • Asesoramento e consultoría externa en protocolo institucional e empresarial
 • Preparación e acompañamento de actos empresariais e institucionais
 • Organización de viaxes empresariais de ámbito nacional e internacional
 • Redacción e produción da documentación protocolaria
 • RRPP internas/externas e relacións institucionais
 • Xestión de patrocinios

® Noceca Servis Grupo