Grupo Noceca Servis

Estatística

Estudos

 • Estudos de mercado
 • Estudos cualitativos
 • Estudos electorais

Enquisas

 • Enquisas de opinión
 • Enquisas electrónicas
 • Barómetros
 • Sondaxes on-line

Márketing

 • Márketing convencional
 • Márketing social
 • Márketing emocional
 • Telemárketing

Servizos

 • CATI – entrevista telefónica asistida por ordenador
 • CAPI – entrevista presencial asistida por ordenador
 • CAWI – entrevista web asistida por ordenador
 • Centro de contactos IP
 • Servizos para estudos cualitativos
 • Rede de campo

® Noceca Servis Grupo