Grupo Noceca Servis

Informática

Consultoría e Asistencia Técnica

Mantenimiento preventivo– orientado a minimizar el riesgo de fallos.

  • Anticipación a problemas informáticos, minimizando o mantemento correctivo ou averías
  • Chequeo e optimización de equipos e do sistema informático
  • Revisión de servizos de plataformas críticas (servidores, audiovisuais, elementos de networking)
  • Soporte remoto

Mantemento correctivo – destinado a solucionar averías nos sistemas.

Instalacións Informáticas e Audiovisuais

 • Microinformática, programas e sistemas operativos
 • Infraestructuras de rede de datos, rede eléctrica, armarios racks e CPDs
 • Son, imaxe, cámaras de seguridade
 • Controles de acceso e presenciais
 • Pantallas de publicidade e gran formato
 • Software Digital Signage

Venda, Alugueiro e Montaxe de Equipos

informáticos, audiovisuais e telefonía

 • Venda de equipos e periféricos
 • Alugueiro
 • Reparación de equipos informáticos e terminais de telefonía
 • Montaxe

Desenvolvemento de Aplicacións

 • Aplicacións de escritorio
 • Aplicacións web
 • Proxectos para dispositivos móviles
 • Proxectos na nube

Venda, Distribución e Instalación de Programas

 • Programas de xestión, administración e contabilidade
 • Solucións de comercio electrónico
 • Venda e distribución
 • Instalación e configuración

Servizos

 • Servizos de internet: dominios e aloxamentos
 • Xestión de incidencias e seguimiento
 • Migracións: cambio entornos de traballo, traslado e reubicación
 • Bases de datos: creación, mantemento, mecanización e tratamento

® Noceca Servis Grupo